ค้นพบจำนวน 97 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนา 44/1 หมู่1 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทองหลาง 259 หมู่3 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหงาว 173 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากน้ำ 29/3 หมู่2 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากจั่น ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 48 ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สองแพรก หมู่7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มิตรภาพ ตำบลบางริ้น 258/45 หมู่6 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินช้าง 291 หมู่3 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดทรายดำ ต.หงาว 76 ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดจิก หมู่5 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านระวิ ตำบลบางพระเหนือ หมู่5 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนกงาง 4/9 ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทับจาก ตำบลบางใหญ่ ถ.เพชรเกษม หมู่4 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนพลา ตำบลมะมุ ถ.เพชรเกษม หมู่6 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนไทรงาม ต.นาคา 36 ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเคียนงาม 98 ถ.เพชรเกษม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะสินไห ตำบลปากน้ำ หมู่4 ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางแก้วนอก ตำบลบางแก้ว 9 ถ.เพชรเกษม หมู่4 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางแก้วใน ตำบลบางแก้ว 23 อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางเบน 22/1 อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมปากจั่น ตำบล จ.ป.ร. ถ.เพชรเกษม อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งมะพร้าว อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งคา หมู่1 ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทะเลนอก ตำบลกำพวน 21 ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหาดส้มแป้น หมู่3 ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลำเลียง ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นใต้ 22 อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละอุ่นเหนือ 17/3 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราชกรูด 24/6 ถ.เพชรเกษม หมู่3 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะมุ ถ.เพชรเกษม หมู่4 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลม่วงกลวง 52/2 ถ.เพชรเกษม อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางหิน 50/3 ถ.เพชรเกษม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางริ้น 46/1-2 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางพระเหนือ 17 หมู่2 ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนอน 6/2 ถ.เพชรเกษม หมู่1 ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลน้ำจืดน้อย ถ.เพชรเกษม หมู่5 ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนาคา ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทรายแดง 106 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงใต้ 51/3 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลในวงเหนือ 49/1 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองเงิน ต.ปากจั่น 7 หมู่7 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะพยาม ต.เกาะพยาม หมู่1 ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะช้าง ต.เกาะพยาม หมู่2 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานพยาบาลอันดามันระนองการแพทย์ 130/274 ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดระนอง 349 ถ.เรืองราษฎร์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
โรงพยาบาลระนอง 11 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญ 48/2 จ.ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่น 32/3 หมู่3 ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะเปอร์ 148 ถ.เพชรเกษม ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระบุรี หมู่3 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง 9 ถ.กำลังทรัพย์ ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
สถานีอนามัยทุ่งมะพร้าว อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สถานีอนามัยหาดจิก ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สถานีอนามัยคลองเงิน ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สถานีอนามัยตำบลปากจั่น ถ.เพชรเกษม ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สถานีอนามัยตำบลจ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สถานีอนามัยมะมุ ถ.เพชรเกษม ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สถานีอนามัยดอนพลาตำบลมะมุ ถ.เพชรเกษม ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สถานีอนามัยน้ำจืดน้อย ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สถานีอนามัยตำบลลำเลียง ถ.เพชรเกษม ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สถานีอนามัยบ้านสองแพรก ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สถานีอนามัยทับจาก ถ.เพชรเกษม ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
สถานีอนามัยบางแก้วใน ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยตำบลทรายแดง ถ.เพชรเกษม ต.ทรายแดง อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยตำบลละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยตำบลละอุ่นเหนือ ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยบางพระเหนือ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยหินช้าง ต.ปากน้ำ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยตำบลบางนอน ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยระวิ ต.บางพระเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
สถานีอนามัยหาดส้มแป้น ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยบางริ้นบ้านมิตรภาพ ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยบ้านสะพานปลา ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยทุ่งคา ต.หาดส้มแป้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยบางริ้น ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยตำบลหงาว ถ.ประชาพิทักษ์ ต.หงาว อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยราชกรูด ถ.เพชรเกษม ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยบ้านนกงาง ถ.เพชรเกษม ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
สถานีอนามัยม่วงกลวง ถ.เพชรเกษม อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
สถานีอนามัยบางเบน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
สถานีอนามัยบ้านทองหลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
สถานีอนามัยเชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
สถานีอนามัยบ้านนา ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
สถานีอนามัยตะเคียนงาม ถ.เพชรเกษม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
สถานีอนามัยตำบลบางหิน ถ.เพชรเกษม ต.บางหิน อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
สถานีอนามัยบ้านทะเลนอก ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
สถานีอนามัยตำบลนาคา ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
สถานีอนามัยบ้านควนไทรงาม ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลกระบุรี ถ.เพชรเกษม ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110
โรงพยาบาลละอุ่น ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง 85130
โรงพยาบาลค่ายรัตนรังสรรค์ ถ.เพชรเกษม ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000
โรงพยาบาลกะเปอร์ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120
โรงพยาบาลสุขสำราญ ถ.เพชรเกษม จ.ระนอง 85120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง