ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางมะเดื่อ หมู่3 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าโรงช้าง หมู่5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
สถานีอนามัยตำบลท่าโรงช้าง ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง