ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งหลวง ตำบลทุ่งหลวง หมู่2 ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๙๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ควนร่อน ตำบลทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
สถานีอนามัยตำบลทุ่งหลวง ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
สถานีอนามัยบ้านควนร่อน ต.ทุ่งหลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง