ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาตอก ถ.สุขาภิบาล หมู่3 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเคียนซา หมู่1 ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
สถานีอนามัยตำบลเขาตอก ถ.สุขาภิบาล ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
โรงพยาบาลเคียนซา ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี 84260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง