ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางอุง หมู่2 ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายน้ำ ตำบลลำพูน หมู่5 ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งในไร่ ตำบลทุ่งเตา ถ.ชาวนาอุทิศ หมู่5 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องช้าง ตำบลพรุพลี หมู่7 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพ่วงพรหมคร หมู่5 ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลพรุพี หมู่4 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งเตาใหม่ ซ.ดอนทึงทัง หมู่4 ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งเตา หมู่2 ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนสุบรรณ ถ.หนองดุก-ปลายน้ำ หมู่2 ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ หมู่1 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนาสาร ถ.หน้าสถานีรถไฟตำบลนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยทุ่งเตาใหม่ ต.ทุ่งเตาใหม่ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยทุ่งเตา ต.ทุ่งเตา อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยควนสุบรรณ ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยบ้านปลายน้ำ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยบ้านยางอุง ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยตำบลเพิ่มพูลทรัพย์ ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยตำบลคลองปราบ ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
สถานีอนามัยตำบลท่าชี ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
สถานีอนามัยตำบลพรุพี ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
สถานีอนามัยตำบลควนศรี ถ.ควนพรุพี-น้ำพุ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
สถานีอนามัยบ้านช่องช้าง ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84270
โรงพยาบาลบ้านนาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 84120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง