ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองศก หมู่5 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองชะอุ่น หมู่3 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
สถานีอนามัยตำบลคลองชะอุ่น ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง