ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองโสด ตำบลประสงค์ ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลปากหมาก หมู่2 ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
สถานีอนามัยคลองรอก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
สถานีอนามัยตำบลปากหมาก ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง