ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลอ่างทอง หมู่3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาดริ้น 126 หมู่6 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะพลวย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะแตน ตำบลตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลลิปะน้อย หมู่1 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านใต้ หมู่1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ่อผุด ถ.บ่อนไก่ หมู่1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลตลิ่งงาม หมู่3 ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะพะงัน 30 หมู่1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์เนชั่นแนล ถ.เฉวง-เชิงมนต์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย หมู่3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
สถานีอนามัยตำบลเกาะพะงัน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
สถานีอนามัยตำบลบ้านใต้ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
สถานีอนามัยตำบลแม่น้ำ ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
สถานีอนามัยตำบลอ่างทอง ถ.ฉายากุล ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สถานีอนามัยตำบลลิปะน้อย ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สถานีอนามัยตำบลตลิ่งงาม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สถานีอนามัยหน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
สถานีอนามัยบ้านมะเร็ต ต.มะเร็ต อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84310
โรงพยาบาลเกาะพะงัน ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โรงพยาบาลบ้านดอนอินเตอร์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์ ถ.เฉวง-เชิงมนต์ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ซ.ชุมชนเฉวงใหญ่ 5 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลเกาะสมุย ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง