ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งกง หมู่5 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคลองฉนาก 3 หมู่3 ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
สถานีอนามัยตำบลทุ่งกง ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง