ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากน้ำท่าทอง 208 หมู่1 ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 86000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าทอง ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 86000
สถานีอนามัยตำบลท่าทอง ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 86000
สถานีอนามัยปากน้ำท่าทอง ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 86000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง