ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นิคมสร้างตนเอง ตำบลขุนทะเล 79 ซ.ขุนทะเล หมู่1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะขามเตี้ย 218/4 หมู่5 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธาวาส(เครือข่าย รพศ.สุราษฎร์ธานี) 250/67-80 ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ หมู่1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลศรีวิชัย สุราษฎร์ธานี 67/47-50 ถ.ศรีวิชัย หมู่2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 8 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สถานีอนามัยตำบลมะขามเตี้ย ถ.อนามัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
สถานีอนามัยนิคมสร้างตนเองขุนทะเล ซ.ขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โรงพยาบาลศรีวิชัยสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง