ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่าหนิก หมู่7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพารา 33/1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางเทา หมู่2 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้ขาว (เกียรติดำรงอุทิศ) 139/2 หมู่4 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะนาคา 20 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสาคู ถ.ในยาง-สาคู หมู่1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลศรีสุนทร 179/3 หมู่5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลป่าคลอก หมู่1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลไม้ขาว หมู่2 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเชิงทะเล 45 ถ.ศรีสุนทร ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลเทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง 234 ถ.เทพกระษัตรี หมู่3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
สถานีอนามัยบ้านคอเอน ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยตำบลบ้านไม้ขาว ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยตำบลสาคู ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านพารา ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยศรีสุนทร ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยตำบลป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยเชิงทะเล ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านบางเทา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
สถานีอนามัยบ้านม่าหนิก ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
โรงพยาบาลถลาง ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง