ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะแก้ว 1/7 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแหลมชั่น 103/3 ถ.พัฒนาท้องถิ่น อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะโหลน ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลวิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลราไวย์ 32 หมู่2 ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรัษฎา 18/1 หมู่1 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะรน 330 ถ.ปฏัก ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.ภูเก็ต 2 หมู่8 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดภูเก็ต 11 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 1 ถ.ถลาง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลวิชิต ถ.พัฒนาท้องถิ่น อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา 17/58 ซ.พัชนี-บางชีเหล้า ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ศูนย์สุขภาพชุมชนนริศร ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 18,20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลสิริโรจน์ 44 ถ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขา 2 VACHIRA EXPRESS ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองภูเก็ต 267/1 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 1 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
สถานีอนามัยบ้านเกาะแก้ว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีอนามัยตำบลรัษฎา ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีอนามัยบ้านแหลมชั่น ถ.พัฒนาท้องถิ่น อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีอนามัยตำบลกะรน ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
สถานีอนามัยวิชิต (ชั่วคราว) อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
สถานีอนามัยตำบลราไวย์ ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83130
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ถ.หงษ์หยกอุทิศ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลสิริโรจน์ 2 อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลพญาไทภูเก็ต ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง