ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลมะรุ่ย ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
สถานีอนามัยตำบลมะรุ่ย ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
สถานีอนามัยบ้านโคกไคร ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา 82180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง