ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวป่าขลู่ 100 หมู่3 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระเพลง ตำบลทางพูน หมู่1 ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าหวาย ตำบลเชียรเขา หมู่7 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกระถิน ตำบลเชียรเขา หมู่3 ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง หมู่4 ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลดอนตรอ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านโคกคราม ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านสระเพลง ต.ทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80350
สถานีอนามัยบ้านโคกกะถิน ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านสวนหลวง ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง