ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังวัง ตำบลนาพรุ หมู่6 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร หมู่3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านพระเพรง ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านวังวัว ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง