ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยยูง ตำบลช้างซ้าย หมู่4 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังวัง ตำบลนาพรุ หมู่6 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระพรหม ตำบลนาพรุ หมู่1 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพระเพรง ตำบลนาสาร หมู่3 ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสระ ตำบลท้ายสำเภา หมู่3 ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าช้าง ตำบลช้างซ้าย หมู่5 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 102 ถ.นคร-ทุ่งสง ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านพระเพรง ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านวังวัว ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านพระพรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านนาสระ ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
สถานีอนามัยบ้านห้วยยูง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง