ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้ายเลา ตำบลทุ่งโพธิ์ หมู่5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมควร ตำบลควนหนองคว้า หมู่1 ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนมุด ตำบลควนมุด ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสามตำบล หมู่5 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจุฬาภรณ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านอายเลา ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านสมควร ต.ควนหนองคว้า อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านสามตำบล ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
สถานีอนามัยบ้านควนมุด ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช ต.ทุ่งโพธิ์ อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช 80130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง