ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรรณราชลเขต ตำบลดุสิต หมู่3 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเส ตำบลนากะชะ 121 หมู่5 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนกอ ตำบลถ้ำพรรณรา 40/1 ถ.ควนกอช่องเขา หมู่6 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะขวัญ ตำบลดุสิต 255 หมู่2 ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถ้ำพรรณรา 222 หมู่2 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยพรรณราชลเขต ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยบ้านเกาะขวัญ ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยบ้านควนกอ ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลถ้ำพรรณรา ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช 80260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง