ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเคี่ยมงาม ตำบลบ้านลำนาว หมู่11 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางขัน หมู่1 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านเคี่ยมงาม ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงพยาบาลบางขัน ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง