ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเจ 38 ถ.นิคมแนวหนึ่งทิศใต้ หมู่1 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยกสวนป่า ตำบลวังหิน 33 หมู่12 ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมสรร ตำบลบ้านนิคม 111/2 หมู่3 ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากแพรก ตำบลบางขัน 1/7 หมู่1 ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเคี่ยมงาม ตำบลบ้านลำนาว หมู่11 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางขัน หมู่1 ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านสี่แยกสวนป่า ต.วังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
สถานีอนามัยบ้านเคี่ยมงาม ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
สถานีอนามัยบ้านหนองเจ ถ.นิคมแนวหนึ่งทิศใต้ ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
สถานีอนามัยบ้านสมสรร ถ.นิคมแนวหนึ่งทิศใต้ ต.บ้านนิคม อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
โรงพยาบาลบางขัน ต.บ้านลำนาว อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช 80360
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง