ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัทธสีมา ตำบลท่าซอม หมู่4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าสตน ตำบลหน้าสตน 2/12 หมู่2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าทวด ตำบลหน้าสตน 255/6 หมู่6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเพชร 169 หมู่6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ 4 โรงพยาบาลหัวไทร 43 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านหน้าสตน ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง