ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาแก้ว ตำบลหัวไทร หมู่3 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนบ หมู่1 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบางนบ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง