ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พัทธสีมา ตำบลท่าซอม หมู่4 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคลองแหลม ตำบลแหลม หมู่4 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าสตน ตำบลหน้าสตน 2/12 หมู่2 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าทวด ตำบลหน้าสตน 255/6 หมู่6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลาแก้ว ตำบลหัวไทร หมู่3 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมาบยอด ตำบลเขาพังไกร 149 หมู่6 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าเตียน ตำบลแหลม 188/2 หมู่7 ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนแค ตำบลทรายขาว หมู่2 ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลรามแก้ว ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านราม 50/2 หมู่6 ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบางนบ หมู่1 ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนชะลิก 18 หมู่3 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาพังไกร 89/2 หมู่3 ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะเพชร 169 หมู่6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ 4 โรงพยาบาลหัวไทร 43 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวไทร 43/4 ถ.อนุสรณ์ ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านท่าซอม ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยเกาะเพชร ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบางนบ ต.ท่าซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านราม ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านศาลาแก้ว ต.บ้านราม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านหน้าสตน ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยตำบลทรายขาว ต.ทรายขาว อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านหน้าทวด ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยตำบลเขาพังไกร ต.เขาพังไกร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยตำบลแหลม ต.แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยตำบลรามแก้ว ต.หน้าสตน อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
สถานีอนามัยบ้านปากเหมือง ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โรงพยาบาลหัวไทร ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง