ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางคู 21/1 หมู่3 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางกำ ตำบลดอนสัก 6/6 หมู่10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าน้อย ตำบลควนทอง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาหัวช้าง ตำบลควนทอง หมู่10 ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านบางคู ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านท่าน้อย ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านเขาหัวช้าง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง