ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปร็ต ตำบลขนอม หมู่7 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขนอม หมู่3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านเปร็ต ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลขนอม ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง