ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแล ตำบลเสาเภา 146 หมู่8 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเหรียง ตำบลเสาเภา 101/1 หมู่5 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
สถานีอนามัยบ้านต้นเหรียง ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
สถานีอนามัยบ้านนาแล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง