ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเทพราช 1 หมู่7 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่ขีด ตำบลสี่ขีด หมู่3 ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำฉา ตำบลเทพราช หมู่8 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแล ตำบลเสาเภา 146 หมู่8 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าหิน ตำบลเปลี่ยน 145/3 หมู่10 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าควาย ตำบลฉลอง หมู่1 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเหรียง ตำบลเสาเภา 101/1 หมู่5 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนใคร ตำบลกลาย หมู่9 ต.เปลี่ยน อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจอมพิบูลย์ ตำบลทุ่งปรัง 95 หมู่10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านในดอน ตำบลฉลอง 142 หมู่5 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปลี่ยน ตำบลเปลี่ยน 2/11 หมู่4 ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาฝ้าย ตำบลทุ่งใส 72/1 หมู่7 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาใหญ่ ตำบลเขาน้อย 74 หมู่5 ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกล็ดแรด ตำบลสี่ขีด 83/2 หมู่4 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิชล ถ.สุราษฏร์-นครศรีฯ หมู่10 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านเขาฝ้าย ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านสี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านจอมพิบูลย์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านเขาใหญ่ ต.เขาน้อย อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านท่าควาย ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านต้นเหรียง ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
สถานีอนามัยบ้านน้ำฉา ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
สถานีอนามัยบ้านนาแล ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
สถานีอนามัยตำบลเทพราช ต.เทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340
โรงพยาบาลสิชล ต.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง