ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวัดสระ ตำบลท่าพญา 113 หมู่5 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะขามเรียง ตำบลปากแพรก 53/1 หมู่9 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายทราย ตำบลแหลมตะลุมพุก ถ.ราชประชานุเคราะห์ หมู่1 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางสระ ตำบลคลองกระบือ 154 หมู่9 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางศาลา ตำบลบางศาลา หมู่6 ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางบูชา ตำบลเกาะทวด หมู่8 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางนาว ตำบลบางพระ 68 ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางน้อง ตำบลหูล่อง 49/3 หมู่6 ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางตะลุมพอ ตำบลขนาบนาก 147 หมู่8 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางไทรนนท์ ตำบลบ้านใหม่ 92 หมู่3 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางแรด ตำบลบ้านเพิง 50 หมู่1 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบนเนิน ปากพนังฝั่งตะวันตก หมู่4 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตรงบน ตำบลคลองกระบือ หมู่4 ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชายทะเล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก 305 ถ.ราชประชานุเคราะห์ หมู่1 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขนาบนาก ตำบลขนาบนาก 54 หมู่2 ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใหม่บน 28/1 หมู่8 ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสงวิมาน ตำบลคลองน้อย 32/1 หมู่13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปี๊ยะเนิน 91 หมู่6 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนิน บ้านเนิน หมู่6 ต.ปากแพรก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะทัง ตำบลท่าพญา 30/2 อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเกาะจาก ตำบลป่าระกำ 65/1 หมู่2 ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 198 ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองปากพนัง ซ.72 ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลปากพนัง ถ.ศรีสมบูรณ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพนัง ถ.ชายน้ำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านปลายทราย ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านแสงวิมาน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
สถานีอนามัยบ้านชายทะเล ถ.ราชประชานุเคราะห์ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านเปี๊ยะเนิน ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
สถานีอนามัยบ้านบนเนิน ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านบางสระ ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านบางนาว ต.บางพระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านตรงบน ต.คลองกระบือ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านบางแรด ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านบางบูชา ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80330
สถานีอนามัยบ้านสองพี่น้อง ต.หูล่อง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านใหม่บน ต.บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบางศาลา ต.บางศาลา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านเกาะทัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
สถานีอนามัยบ้านขนาบนาก ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โรงพยาบาลปากพนัง ถ.วารีสวัสดิ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง