ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวควน ตำบลปริก 19/1 หมู่3 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหน้าเขา ตำบลทุ่งสัง 234 หมู่2 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคล้า ตำบลปริก 324 หมู่1 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังหิน ตำบลทุ่งสัง 255 หมู่4 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนฝามี ตำบลกรุงหยัน 162/2 หมู่1 ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเพรียง ตำบลบางรูป 203 หมู่3 ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไสหร้า ต.บางรูป ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสม็ดจวน ตำบลกุแหระ หมู่4 ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลทุ่งใหญ่ 333 ถ.วัดขนาน หมู่4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งใหญ่ 40 ถ.ทุ่งใหญ่-พระแสง หมู่2 ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านไสหร้า ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยวังหิน ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านคลองเนียง ต.บางรูป อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านหนองใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านหน้าเขา ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านทุ่งแค ถ.วัดขนาน ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านควนอุโบสถ ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านหนองคล้า ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านไสยูงปัก ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยบ้านควนฝามี ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
สถานีอนามัยเสม็ดจวน ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง