ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน หมู่3 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้วแสน ตำบลแก้วแสน 208 หมู่5 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีอนามัยบ้านหนองยาง ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีอนามัยบ้านกองเสา ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง