ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองดี ตำบลทุ่งสง 137/5 หมู่1 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ หมู่2 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยก ตำบลทุ่งสง 63/5 หมู่4 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไสยูงปัก ตำบลทุ่งสง 37/3 หมู่5 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีอนามัยบ้านสี่แยก ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีอนามัยบ้านหนองดี ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง