ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองจัง ตำบลนาบอน 2 หมู่1 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกองเสา ตำบลนาบอน 96/1 หมู่7 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 412/2 ซ.2 ถ.ราษฎร์บำรุง 2 หมู่11 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีอนามัยบ้านคลองจัง ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง