ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาง ตำบลแก้วแสน หมู่3 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองดี ตำบลทุ่งสง 137/5 หมู่1 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ หมู่2 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสี่แยก ตำบลทุ่งสง 63/5 หมู่4 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองจัง ตำบลนาบอน 2 หมู่1 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกองเสา ตำบลนาบอน 96/1 หมู่7 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไสยูงปัก ตำบลทุ่งสง 37/3 หมู่5 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแก้วแสน ตำบลแก้วแสน 208 หมู่5 ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาบอน 412/2 ซ.2 ถ.ราษฎร์บำรุง 2 หมู่11 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีอนามัยบ้านสี่แยก ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีอนามัยบ้านหนองยาง ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีอนามัยบ้านหนองดี ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีอนามัยบ้านกองเสา ต.แก้วแสน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
สถานีอนามัยบ้านคลองจัง ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
โรงพยาบาลนาบอน ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง