ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว หมู่3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่เหนือ ตำบลเขาขาว 149 หมู่9 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านสหกรณ์นิคม ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านคลองเสาเหนือ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง