ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยวน ตำบลที่วัง 3/10 หมู่8 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้างปลา ตำบลที่วัง หมู่2 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยก้างปลา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านวังยวน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง