ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย 111 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ที่ทำการแพทย์เขตทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง