ค้นพบจำนวน 46 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลชะมาย 111 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองปลิง ตำบลเขาโร 162 หมู่2 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสหกรณ์ ตำบลเขาขาว หมู่3 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังยวน ตำบลที่วัง 3/10 หมู่8 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบนควน ตำบลนาโพธิ์ 300 หมู่5 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำตก ตำบลน้ำตก 37 ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งส้าน ตำบลนาไม้ไผ่ 95 หมู่5 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งควาย ตำบลเขาโร 8 หมู่1 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทางข้าม ตำบลหนองหงส์ หมู่3 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคอกช้าง ตำบลนาหลวงเสน 100 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนแร นาไม้ไผ่ หมู่2 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองตูก ตำบลกะปาง 176 หมู่1 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคลองเสาเหนือ ตำบลบางขัน 203/1 หมู่3 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้างปลา ตำบลที่วัง หมู่2 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่เหนือ ตำบลเขาขาว 149 หมู่9 ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด หมู่1 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใสใหญ่ ตำบลถ้ำใหญ่ 105/2 หมู่7 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านใต้ ตำบลนาหลวงเสน หมู่2 ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาโร ตำบลเขาโร 70 หมู่5 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลหนองหงส์ 49 หมู่6 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลถ้ำใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ หมู่4 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนกรด 86 หมู่10 ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลกะปาง 324 หมู่5 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอทุ่งสง 261 ถ.เพชรเกษม หมู่2 ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 181 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง 147 ถ.ชนปรีดา ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ที่ทำการแพทย์เขตทุ่งสง ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านบนควน ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านคอกช้าง ต.นาหลวงเสน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านสหกรณ์นิคม ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านไสใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านไทรห้อง ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านถ้ำใหญ่ ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านควนกรด ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านควนแร ต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านคลองเสาเหนือ ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยก้างปลา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านทุ่งควาย ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยบ้านวังยวน ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สถานีอนามัยกะปาง ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สถานีอนามัยบ้านเขาโร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
สถานีอนามัยคลองตูก ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
สถานีอนามัยน้ำตก ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลรวมแพทย์ทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โรงพยาบาลทุ่งสง ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง