ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเลียบ ตำบลโมคลาน 51/3 หมู่5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโมคลาน ตำบลโมคลาน 62/4 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านเลียบ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านโมคลาน ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง