ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคู ตำบลสระแก้ว 100 หมู่9 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงวน สระแก้ว 222/1 หมู่3 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน 49/1 หมู่2 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาท้อน ต.ตลิ่งชัน 3 หมู่7 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านปลักปลา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านสวน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง