ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหาร ตำบลไทยบุรี 104 หมู่7 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวคู ตำบลสระแก้ว 100 หมู่9 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสาขา ตำบลท่าขึ้น หมู่2 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองแพรก โพธิ์ทอง 61/2 หมู่1 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงวน สระแก้ว 222/1 หมู่3 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลักปลา ตำบลตลิ่งชัน 49/1 หมู่2 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านประดู่หอม ตำบลท่าขึ้น 33/5 หมู่9 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาท้อน ต.ตลิ่งชัน 3 หมู่7 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งชน ตำบลหัวตะพาน 8 หมู่6 ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตลาดอาทิตย์ ตำบลกลาย 122 หมู่4 ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านต้นเลียบ ตำบลโมคลาน 51/3 หมู่5 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจันพอ ตำบลดอนตะโก หมู่3 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคูใหม่ ตำบลดอนตะโก 36/2 หมู่4 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโมคลาน ตำบลโมคลาน 62/4 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ตำบลไทยบุรี 127 หมู่8 ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา หมู่1 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านปลักปลา ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านสวน ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านสาขา ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านประดู่หอม ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านหาร ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านสองแพรก ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านเลียบ ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านโมคลาน ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
สถานีอนามัยบ้านนาสร้าง ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โรงพยาบาลท่าศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง