ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง 85/1 หมู่1 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนชิง ตำบลเคร็ง 12 หมู่9 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านควนชิง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านหัวถนน ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง