ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สพานีอนามัยตำบลวังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง 176 หมู่4 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง 85/1 หมู่1 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยก ตำบลชะอวด 75/3 หมู่2 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุบัว ตำบลนางหลง หมู่5 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนางหลง ตำบลนางหลง 91 หมู่1 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด 217 หมู่4 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนสมบูรณ์ ท่าประจะ 29 หมู่1 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนชิง ตำบลเคร็ง 12 หมู่9 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนเงิน ตำบลบ้านตูล 45/1 หมู่1 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกาโห่เหนือ ตำบลนาหมอบุญ หมู่5 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด 67/1 หมู่4 ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ 59/2 หมู่2 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ 121 หมู่5 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง หมู่3 ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลควนหนองหงษ์ หมู่1 ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชะอวด 469 หมู่1 ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านกาโห่เหนือ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านควนหนองหงษ์ ต.ควนหนองหงษ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านเขาลำปะ ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านเขาพระทอง ต.เขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านห้วยแหยง ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านไร่เนิน ต.ท่าเสม็ด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านควนชิง ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านหัวถนน ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านควนหรั่ง ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านนางหลง ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
สถานีอนามัยบ้านไม้เสียบ ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
โรงพยาบาลชะอวด ต.ชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง