ค้นพบจำนวน 27 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านกลาง หมู่2 ต.บ้านเนิน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีรักษา ตำบลท้องลำเจียก 85 หมู่7 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางขลัง ตำบลบางตะพง หมู่2 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบางไทร ตำบลบางศาลา 10 หมู่3 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท้ายทะเล ตำบลการะเกด 181 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทาบทอง หมู่2 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนโตนด ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านช่องขาด หมู่7 ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคชธรรมราช ตำบลเสือหึง หมู่10 ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว หมู่5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเขาพระบาท เขาพระบาท 281/1 หมู่6 ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลการะเกด 95/1 หมู่6 ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แม่เจ้าอยู่หัว แม่เจ้าอยู่หัว หมู่7 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ต.ท่าขนาน ท่าขนาน ต.ท่าขนาน อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียรใหญ่ หมู่3 ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านหัวป่าขลู่ ต.เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านบางขลัง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านช่องขาด ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยทาบทอง ต.ไสหมาก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านบางตะลุมพอ ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านศรีรักษา ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยบ้านคชธรรมราช ต.เสือหึง อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยตำบลแม่เจ้าอยู่หัว ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยตำบลการเกด ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
สถานีอนามัยตำบลเขาพระบาท ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง