ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังวัว ตำบลควนกลาง 216 หมู่1 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากระแนะ เขาพระ 177 หมู่6 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากจัง ตำบลกะทูน 210 หมู่4 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อน้ำร้อน 255 หมู่4 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งนาใหม่ ตำบลยางค้อม 123 หมู่4 ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 228/269 หมู่11 ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะทูนเหนือ ตำบลกะทูน 355 หมู่1 ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิปูน 212 หมู่1 ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยตำบลเขาพระ ต.เขาพระ อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยปากจัง ต.กะทูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยบ้านวังวัว ต.ควนกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยบ่อน้ำร้อน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยบ้านทุ่งนาใหม่ ต.ยางค้อม อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลพิปูน ต.พิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช 80270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง