ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยปริก ตำบลห้วยปริก 140 หมู่6 ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนจีน ตำบลจันดี 244/1 หมู่1 ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะปรางงาม ตำบลละอาย 186 หมู่2 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากน้ำ ตำบลฉวาง 56 หมู่5 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเขลียง ตำบลนาเขลียง 263 หมู่2 ต.นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทานพอ ตำบลไม้เรียง 140 หมู่8 ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทอนวังปราง ตำบลละอาย 111 หมู่8 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน หมู่9 ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านควนสวรรค์ ตำบลนาแว 64/1 หมู่8 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกะเปียด ตำบลกะเปียด 7 อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฉวาง 24/1 หมู่1 ต.ฉวาง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านห้วยปริก ต.ห้วยปริก อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยบ้านกะเปียด อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยบ้านทอนวังปราง ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
สถานีอนามัยบ้านควนสวรรค์ ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80260
สถานีอนามัยบ้านมะปรางงาม ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
สถานีอนามัยทานพอ ถ.สายวัดหาดสูง ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีอนามัยบ้านนาเส ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีอนามัยบ้านปากน้ำ ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
สถานีอนามัยบ้านสวนจีน ต.จันดี อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ต.ไสหร้า อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง