ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่อน ตำบลเขาแก้ว หมู่4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลลานสะกา หมู่1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา หมู่1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลลานสกา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง