ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสอ ตำบลขุนทะเล หมู่3 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่อน ตำบลเขาแก้ว หมู่4 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านซื่อ ตำบลกำแพงเซา 345 หมู่3 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี หมู่4 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรุกำ ตำบลลานสกา หมู่4 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบ่อทราย ตำบลขุนทะเล หมู่5 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบนโพธิ์ วัดมะขาม 188 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลลานสะกา หมู่1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานสกา หมู่1 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
สถานีอนามัยบ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80270
สถานีอนามัยบ้านย่านยาว ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านบนโพธิ์ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านมะม่วงทอง ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านร่อน ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านสอ ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านบ่อทราย ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
สถานีอนามัยบ้านพรุกำ ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
โรงพยาบาลลานสกา ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช 80230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง