ค้นพบจำนวน 3 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรหมโลก ตำบลพรหมโลก 90 หมู่6 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยบ้านพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลพรหมคีรี ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง