ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอ้ายคู ตำบลทอนหงส์ หมู่4 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านย่านยาว ตำบลกำโลน หมู่4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพรหมโลก ตำบลพรหมโลก 90 หมู่6 ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำแคบ ตำบลอินคีรี 126 หมู่1 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสร้าง ตำบลอินคีรี 72 หมู่4 ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเสน ตำบลบ้านเกาะ 173 หมู่4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนคา ตำบลทอนหงส์ 100 หมู่2 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไม้เรียง ตำบลนาเรียง หมู่5 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี 178 หมู่4 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยบ้านดอนคา ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยอ้ายคู ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยนาเสน ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยบ้านน้ำแคบ ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
สถานีอนามัยบ้านพรหมโลก ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลพรหมคีรี ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
โรงพยาบาลบุญญคาโต (รักษาผู้ติดยาเสพติด) ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง